Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały Nr LX/397/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały NR LX/397/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019”

O G  Ł O S Z E N I E

o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały NR LX/397/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019”

 

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone  w dniu  21 maja 2019 r.

Do udziału w konsultacjach zostały zaproszone organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy
i Miasta Nowogrodziec. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu i formularzem uwag udostępniono podmiotom zainteresowanym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu

Konsultacje zakończono w dniu  04 czerwca 2019 r.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag w formie pisemnej -
w wyniku przebiegu konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, sugestie ani wnioski.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Nr LXV/446/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania – konsultacje uważa się za ważne.

 


     BURMISTRZ
               (-)
Robert Marek Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  07-06-2019
  przez: Joanna Liczner
 • opublikowano:
  07-06-2019 09:07
  przez: Joanna Liczner
 • zmodyfikowano:
  07-06-2019 09:07
  przez: Joanna Liczner
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 81
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×