Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: "Porządkowanie parku w Wykrotach - wycinka samosiejek i równanie terenu"

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Na realizację zadania pn.: „Porządkowanie parku w Wykrotach- wycinka samosiejek i równanie terenu”.

  1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne do 30 000 euro na realizację zadania pn. „Porządkowanie parku w Wykrotach- wycinka samosiejek i równanie terenu” do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 1530 wpłynęły 4 oferty.
  2. Informacja na temat Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu – 0.
  3. Oferty uznane za zgodne z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert zostały ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.
  4. Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najkorzystniejsza cena brutto, zamówienie zostanie udzielone firmie:

PW GREEN TRANS

Mateusz Idźkowski
Ocice, ul. Kolonia Śliszów 3

59-730 Nowogrodziec

  1. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na realizację ww. zadania wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Wykonawca

Wartość zadania brutto (zł)

  1.  

Pielęgnacja Zieleni i Wycinka Drzew

Dariusz Kraśniewicz

Ul. Leśna 28B/3

56-100 Wołów

18.700,00 zł

  1.  

PRD Monika Czeladka

Warta Bolesławiecka 76

59-720 Raciborowice Górne

29.000,00 zł

  1.  

PW GREEN TRANS

Mateusz Idźkowski
Ocice, ul. Kolonia Śliszów 3

59-730 Nowogrodziec

13.400,00 zł

  1.  

Sieć Handlowa „RABAT”

Jochna Andrzej

Zebrzydowa 108

59-730 Nowogrodziec

28.978,80 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

                                                                                          Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                      ( - )

                                                                                            Robert Marek Relich