Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                         Nowogrodziec, dnia 12 czerwca 2019 r

WK.6220.27.2018.OS

 

OBWIESZCZENIE

o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Burmistrz Nowogrodźca działając na podstawie art.38 i art.85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2018), zawiadamia, że w dniu 12 czerwca 2019 r. na wniosek T- Mobile S.A. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 Warszawa, w imieniu której wystąpił Pełnomocnik Pan Łukasz Łochyński, ATEM - Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kobierzyckiej 24, została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce ewidencyjnej  nr 276/3 obręb Czerna, w Gminie Nowogrodziec”.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, pokój nr 3 w godzinach: poniedziałek-piątek 7.30-15.30

 

 

                                                                                                                                                     Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                  ( - )

                                                                                                                                                       Robert Marek Relich