Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                         Nowogrodziec, dnia 12 czerwca 2019 r

WK.6220.27.2018.OS

 

OBWIESZCZENIE

o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Burmistrz Nowogrodźca działając na podstawie art.38 i art.85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2018), zawiadamia, że w dniu 12 czerwca 2019 r. na wniosek T- Mobile S.A. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 Warszawa, w imieniu której wystąpił Pełnomocnik Pan Łukasz Łochyński, ATEM - Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kobierzyckiej 24, została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce ewidencyjnej  nr 276/3 obręb Czerna, w Gminie Nowogrodziec”.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, pokój nr 3 w godzinach: poniedziałek-piątek 7.30-15.30

 

 

                                                                                                                                                     Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                  ( - )

                                                                                                                                                       Robert Marek Relich

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-06-2019
  przez: Bożena Mrozik
 • opublikowano:
  14-06-2019 12:50
  przez: Bożena Mrozik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 160
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×