Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 28.05.2019r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2018r., poz. 994) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 270 ze zm.). 

 

  1. Nowogrodziec obr. 4  -  część działki  nr  428/15 o pow. 0,0592 ha.      
  2. Obciążenia nieruchomości: umowa dzierżawy części nieruchomości zawarta  na okres  od 15.04.2019r. do 14.07.2019r.
  3. Księga Wieczysta nr JG1B/00014733/8.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem   02 U,M - śródmiejskie tereny zabudowy usługowo- mieszkaniowej Strefa A ochrony konserwatorskiej.
  5. Części nieruchomości  zostaną wydzierżawione bezprzetargowo na polepszenie warunków korzystania z nieruchomości sąsiedniej  na okres do 3 lat, według  zasad obowiązujących  w tym  zakresie. 
  6. Działka zostanie wydzierżawiona na cele inne niż rolne.

21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 18.06.2019r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich