Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XI z dnia 24 czerwca 2019 r.

PDFUchwała.XI.73.19.2019-06-24.pdf (97,70KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XI_73_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (165,26KB)
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Nowogrodźca


PDFUchwała.XI.74.19.2019-06-24.pdf (102,23KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XI_74_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (169,20KB)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowogrodziec za 2018 rok


PDFUchwała.XI.75.19.2019-06-24.pdf (107,55KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XI_75_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (169,96KB)
w sprawie zmiany uchwały nr LX/397/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019


PDFUchwała.XI.76.19.2019-06-24.pdf (404,52KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XI_76_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,64KB)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.XI.77.19.2019-06-24.pdf (185,31KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XI_77_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (169,05KB)
w sprawie rozpatrzenia wniosku o utwardzenie drogi i montaż oświetlenia


PDFUchwała.XI.78.19.2019-06-24.pdf (188,42KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XI_78_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (169,73KB)
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców o montaż oświetlenia i budowy drogi asfaltowej


PDFUchwała.XI.79.19.2019-06-24.pdf (105,03KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XI_79_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,94KB)
w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy i Miasta Nowogrodziec