Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA XI z dnia 24 czerwca 2019 r.

PDFUchwała.XI.73.19.2019-06-24.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XI_73_19 - imienny wykaz głosowania .pdf
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Nowogrodźca


PDFUchwała.XI.74.19.2019-06-24.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XI_74_19 - imienny wykaz głosowania .pdf
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowogrodziec za 2018 rok


PDFUchwała.XI.75.19.2019-06-24.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XI_75_19 - imienny wykaz głosowania .pdf
w sprawie zmiany uchwały nr LX/397/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019


PDFUchwała.XI.76.19.2019-06-24.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XI_76_19 - imienny wykaz głosowania .pdf

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.XI.77.19.2019-06-24.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XI_77_19 - imienny wykaz głosowania .pdf
w sprawie rozpatrzenia wniosku o utwardzenie drogi i montaż oświetlenia


PDFUchwała.XI.78.19.2019-06-24.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XI_78_19 - imienny wykaz głosowania .pdf
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców o montaż oświetlenia i budowy drogi asfaltowej


PDFUchwała.XI.79.19.2019-06-24.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XI_79_19 - imienny wykaz głosowania .pdf
w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy i Miasta Nowogrodziec


Metryczka
 • wytworzono:
  26-06-2019
  przez: Jolanta Janeczko
 • opublikowano:
  26-06-2019 13:57
  przez: Jolanta Janeczko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 394
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl