Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 09.07.2019r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.270 ze zm.) i Uchwały Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia   21 grudnia 2018. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości.

 

  1. Nowogrodziec obręb 2 działka niezabudowana nr 92 o pow. 0,0054 ha o przeznaczeniu komunikacyjnym, będącą drogą wewnętrzną.
  2. Ograniczenia nieruchomości: działka wykorzystywana wyłącznie przez właściciela nieruchomości   przyległej jako dojazd do własnej nieruchomości.  
  3. Księga wieczysta nieruchomości  JG1B/00016852/2.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze 44  RP,RL tereny otwarte o przewadze gruntów rolnych – droga wewnętrzna.
  5. Forma zbycia: nieruchomość zostanie sprzedana w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków korzystania z nieruchomości sąsiedniej
  6. Wartość  nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi 1.900,00 zł.
  7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena  nieruchomości, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
  8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny  złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia  20.08.2019r.
  9. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 30.07.2019r

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich