Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej

Zawiadomienie o wydanej

decyzji  środowiskowej

          Burmistrz Nowogrodźca działając na podstawie art. 38  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz.2081 ze zm.) zawiadamia, że dnia 09 lipca 2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia  polegającego na:

budowie zakładu „Boerner – fabryka wełny skalnej”, na działkach ewidencyjnych nr: 1351/10, 1351/11 w miejscowości Wykroty, Gmina Nowogrodziec.

            Decyzja i dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój nr 3 parter. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu;  

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu;

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim;

Starosty Bolesławieckiego,

można zapoznać się pod wyżej wskazanym adresem.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1 oraz w sołectwie Wykroty.

                                                                                                                                            Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                          ( - )

                                                                                                                                                Robert Marek Relich