Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA XIII z dnia 22 lipca 2019 r.

PDFUchwała.XIII.86.19.2019-07-22.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XIII_86_19 - imienny wykaz głosowania.pdf

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała.XIII.87.19.2019-07-22.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_87_19 - imienny wykaz głosowania.pdf

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała.XIII.88.19.2019-07-22.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_88_19 - imienny wykaz głosowania.pdf

w sprawie sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała.XIII.89.19.2019-07-22.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_89_19 - imienny wykaz głosowania.pdf

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wykroty


PDFUchwała.XIII.90.19.2019-07-22.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_90_19 - imienny wykaz głosowania.pdf

w sprawie zmiany uchwały nr X/65/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze


PDFUchwała.XIII.91.19.2019-07-22.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_91_19 - imienny wykaz głosowania.pdf

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników


PDFUchwała.XIII.92.19.2019-07-22.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_92_19 - imienny wykaz głosowania.pdf

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników


PDFUchwała.XIII.93.19.2019-07-22.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_93_19 - imienny wykaz głosowania.pdf

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika


PDFUchwała.XIII.94.19.2019-07-22.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_94_19 - imienny wykaz głosowania.pdf

w sprawie rozpatrzenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego

PDFSygnalizacja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r..pdf


PDFUchwała.XIII.95.19.2019-07-22.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_95_19 - imienny wykaz głosowania.pdf

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca


PDFUchwała.XIII.96.19.2019-07-22.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_96_19 - imienny wykaz głosowania.pdf

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca


PDFUchwała.XIII.97.19.2019-07-22.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_97_19 - imienny wykaz głosowania.pdf

w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXXVI/249/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Nowogrodziec do nowego ustroju szkolnego 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-07-2019
  przez: Jolanta Janeczko
 • opublikowano:
  23-07-2019 12:35
  przez: Jolanta Janeczko
 • zmodyfikowano:
  29-08-2019 13:54
  przez: Jolanta Janeczko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 428
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl