Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XIII z dnia 22 lipca 2019 r.

PDFUchwała.XIII.86.19.2019-07-22.pdf (100,24KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XIII_86_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,11KB)

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała.XIII.87.19.2019-07-22.pdf (101,17KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_87_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,47KB)

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała.XIII.88.19.2019-07-22.pdf (97,55KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_88_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,32KB)

w sprawie sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała.XIII.89.19.2019-07-22.pdf (338,60KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_89_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,02KB)

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wykroty


PDFUchwała.XIII.90.19.2019-07-22.pdf (108,39KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_90_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,50KB)

w sprawie zmiany uchwały nr X/65/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze


PDFUchwała.XIII.91.19.2019-07-22.pdf (101,03KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_91_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,53KB)

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników


PDFUchwała.XIII.92.19.2019-07-22.pdf (103,34KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_92_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,86KB)

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników


PDFUchwała.XIII.93.19.2019-07-22.pdf (99,35KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_93_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,49KB)

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika


PDFUchwała.XIII.94.19.2019-07-22.pdf (187,38KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_94_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,03KB)

w sprawie rozpatrzenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego

PDFSygnalizacja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r..pdf (1,36MB)


PDFUchwała.XIII.95.19.2019-07-22.pdf (189,56KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_95_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,72KB)

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca


PDFUchwała.XIII.96.19.2019-07-22.pdf (192,87KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_96_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (163,56KB)

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca


PDFUchwała.XIII.97.19.2019-07-22.pdf (386,90KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XIII_97_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,10KB)

w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXXVI/249/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Nowogrodziec do nowego ustroju szkolnego