Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

,,Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej, Domu Opieki Specjalistycznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu” - Pytania i odpowiedzi

Nowogrodziec, 30.07.2019 r.

 

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą ,,Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej, Domu Opieki Specjalistycznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu”(z podziałem na 3 części). numer referencyjny: ZP.271.8.2019.

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2018 poz.1986) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

Zad. 1 Zestaw do ćwiczeń.

Czy Zamawiający dopuści  zestaw oparty na konstrukcji przyściennej o długości 2938 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

 

Pytanie 2

Zad. 8 Stół rehabilitacyjny

Czy Zamawiający dopuści stół o regulacji wysokości w przedziale lepszym 470 – 1020 mm oraz regulacji zagłówka w przedziale -85 / +35 stopni ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści stół o regulacji wysokości w przedziale 470 – 1020 mm (wartość w przedziale określonym jako minimalny)  oraz regulacji zagłówka w przedziale -85 / +35 stopni.

 

Pytanie 3

Zad. 11 Tor do nauki chodu z poręczami

Czy Zamawiający dopuści tor z regulacją wysokości poręczy w przedziale 710 – 1040 mm oraz regulacją rozstawu poręczy w przedziale 350 -880 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

 

Odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

Termin i miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

BURMISTRZ

Robert Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  31-07-2019
  przez: Urszula Bober
 • opublikowano:
  31-07-2019 07:48
  przez: Urszula Bober
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 127
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl