Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

BURMISTRZ  NOWOGRODŹCA

 podaje  do  publicznej  wiadomości  informację  o wysokości przyznanych  kwot  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  dla  organizacji  pozarządowych  oraz dla innych  podmiotów  uprawnionych  do prowadzenia działalności  w sferze pożytku publicznego na 2019 rok

Zadanie w zakresie – wsparcia lokalnych inicjatyw, w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

- Rewitalizacja zabytkowego parku w Wykrotach, poprzez stworzenie alejek i innej małej architektury oraz nasady bylin, krzewów i pnączy.

 

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana kwota (zł)

 1.  

Stowarzyszenie Integracja i Przyszłość Sołectw Wykroty i Zagajnik

34 982,00

Oferenci, którzy otrzymali dotację w kwocie innej niż wnioskowana, zobowiązani są dostarczyć aktualizację kosztorysu oraz harmonogramu na wzorach zamieszczonych poniżej, w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

 

 

      BURMISTRZ
              (-)
Robert Marek Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  23-08-2019
  przez: Joanna Liczner
 • opublikowano:
  23-08-2019 09:42
  przez: Joanna Liczner
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 45
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×