Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BUDŻET OBYWATELSKI

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie § 18 załącznika nr 1 do uchwały nr VII/41/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lutego 2019 r.
 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2020 podaję do publicznej wiadomości, iż urna do  przeprowadzenia głosowania nad projektem/ami, które zostały pozytywnie zweryfikowane będzie zlokalizowana w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu- Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr 11 parter). Na projekty można głosować w terminie  od 20. 09.2019 r. do 10. 10.2019 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu tj. (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30).

 

 

Każdy głosujący może poprzeć maksymalnie jeden projekt z jednej listy lokalnej dotyczącej sołectwa, w którym mieszka  oraz jeden projekt z listy ogólnogminnej.

 

 

Zasady dotyczące głosowania określa § 18 załącznika nr 1 do uchwały nr VII/41/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2020 (http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/14291/uchwalavii41192019-02-27.pdf).

 

 

 

Lista projektów, które będą poddane pod głosowanie

 

PROJEKTY LOKALNE

 

Lp.

Nazwa projektu

Sołectwo/Lokalizacja

Opis

Szacunkowy koszt realizacji

1.

Remont kuchni i zaplecza kuchennego przy Sali gimnastycznej

 

Godzieszów

Zakres robót remontowych kuchni oraz zaplecza przy sali gimnastycznej obejmuje malowanie pomieszczeń, okien oraz wymianę sanitariatów. Pracę mają na celu odnowienie pomieszczeń.

 

 

16 500,00

 

 

 

2.

Rogatki przy wjeździe na teren Parku Dworskiego

 

Gościszów

Zamontowanie trzech rogatek zabezpieczających wjazd na teren parku. Projekt ma na celu ochronę nawierzchni parku przed niszczeniem przez pojazdy mechaniczne. 

19 500,00

 

3.

Wyposażenie kuchni na Świetlicy

 

Gościszów

Zakup sprzętu kuchennego ma na celu unowocześnienie i poprawę funkcjonalności kuchni
w świetlicy wiejskiej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup: patelni elektrycznej, pieca konwekcyjno-parowego, kuchenki czteropalnikowej, zlewu dwukomorowego wraz z baterią oraz przepływowym podgrzewaczem wody.

 

18 000,00

4.

Zakup traktora ogrodowego

 

Gierałtów

Zakup traktora ogrodowego ma na celu pomoc
w zadbaniu o tereny zielone wsi, których koszenie jest czasochłonne. Dzięki traktorowi mieszkańcy sprawniej zadbają o tereny zielone wsi.

 

10 000,00

Razem

 

64 000,00

PROJEKTY OGÓLNOGMINNE

Lp.

Nazwa projektu

Opis

 

Szacunkowy koszt realizacji

1.

Tablica informacyjna – zabytek Słup Milowy

 

Tablica informacyjna przy zabytku jakim jest słup milowy  przy ul. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu będzie zawierać informacje: zdjęcia słupa
z okresu powojennego,  rys historyczny w trzech językach: polskim, niemieckim oraz angielskim

9 000,00

 

2.

Segregator medyczny dla dzieci

 

Projekt jest skierowany do mieszkanek Gminy i Miasta Nowogrodziec i ma na celu wspieranie rodziców w pierwszych miesiącach po narodzinach dziecka oraz świadomej opiece w późniejszych latach życia nad zdrowiem najmłodszych mieszkańców gminy.

 

 

33 000,00

3.

Segregator medyczny dla kobiet
w ciąży

 

Projekt jest skierowany do mieszkanek Gminy i Miasta Nowogrodziec i ma na celu wspieranie przyszłych rodziców oraz kobiet w ciąży w tym szczególnym okresie. Materiały edukacyjne zawarte w segregatorze opracowane są przez lekarzy specjalistów udzielających podstawowych informacji w zakresie niezbędnych badań lekarskich dla ciężarnych.

 

11 000,00

 

53 000,00

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Burmistrz Nowogrodźca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (-) Robert Marek Relich