Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 17.09.2019r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2018r., poz.994) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 270 ze zm.)

  1. Zagajnik  -  działka niezabudowana nr 23/1 o pow. 0,5452 ha.      
  2. Nieruchomość bez obciążeń.
  3. Księga Wieczysta nr JG1B/00043374/5.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem   05 RP,RL – tereny rolne.
  5. Nieruchomość  zostanie wydzierżawiona w przetargu ustnym nieograniczonym na okres do 3 lat na cele rolne, według zasad obowiązujących w tym zakresie. 

      6. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 08.10.2019r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich