Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 17.09.2019r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r, poz.506, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.270 ze zm. ) i Uchwały nr X/56/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 2 czerwca 2015r.  

Obręb Wykroty - nieruchomość o pow. 9,5889 ha,  składająca się z działek: nr 1026/16   o pow. 2,4633 ha i  nr 1026/17 o pow. 7,1256 ha,  położona  na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Podstrefie Nowogrodziec, w obrębie Wykroty.

Kompleks o  kształcie nieregularnym. Teren płaski, suchy, piaszczysty bez ograniczeń  w zakresie inwestowania.  Dogodne położenie: około 1 km od zjazdu autostrady A4   Godzieszowie, w sąsiedztwie skrzyżowania drogi krajowej nr 94  (Zgorzelec-Wrocław)  z drogą wojewódzką nr  296 (Jelenia Góra-Zielona Góra) w sąsiedztwie czynnej linii kolejowej Węgliniec-Jelenia Góra. W pobliskiej lokalizacji Główny Punkt  Zasilania (GPZ). Odległość około 17 km od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach i około 38 km od granicy z Czechami w Zawidowie.

Obciążenia nieruchomości: Umowa użyczenia do 08.11.2019r.

Przedmiotowe działki wpisane są w Księdze Wieczystej nr JG1B/00021784/2  prowadzonej przez Sąd Rejonowy  Wydział Ksiąg Wieczystych w Bolesławcu.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren jest przeznaczony pod realizację inwestycji  w obszarze oznaczonym  symbolem  SGA 03 P/S,U – teren lokalizacji obiektów produkcyjnych i magazynowo-składowych oraz usługowych. 

Forma zbycia:  nieruchomość  zostanie sprzedana w formie przetargu.

Cena nieruchomości wynosi  łącznie  5.672.760,00 zł brutto z tego:- dz. 1026/16  - 1.725.690,00 zł ( w tym 23 % podatku Vat tj. 322.690,00 zł ),  -  dz. 1026/17  -    3.947.070,00 zł ( w tym 23%  podatku Vat tj. 738.070,00 zł)

21 dniowy  termin wywieszenia wykazu,  mija  08.10.2019r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu  tj. do dnia  29.10.2019r. 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich