Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE

            Nowogrodziec, dnia  26 września 2019 r.

WK.6220.20.2019.OS

 

ZAWIADOMIENIE

        

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 zm.), Burmistrz Nowogrodźca informuje, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie zakładu produkcyjnego Novoferm Door Sp. z o.o. zlokalizowanego w Wykrotach przy  ul. Wyzwolenia 46 (działki ewidencyjne Nr1091/29 oraz 1091/30) o nową halę produkcyjno-magazynową wraz  z niezbędną infrastrukturą, zostały wydane opinie przez organy współdziałające:

•  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. C. K. Norwida 34 - znak WR.RZŚ.435.886.2019.NR z dnia 24 września 2019 r.

•   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – znak WOOŚ.4220.429.2019.AP.3 z dnia 23 sierpnia 2019 r.

•   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu – znak ZNS-7206-1-14/AK/19 z dnia 26 lipca 2019 r.

 

Z powyższymi opiniami oraz postanowieniem Burmistrza Nowogrodźca nr WK.6220.20.2019.OS wydanym w dniu 26 września 2019 r. stwierdzającym o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego ww. przedsięwzięcia oraz pozostałą dokumentacją zgromadzoną w trakcie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, strony mogą zapoznać się do czasu zakończenia postępowania.

                                                                                                                                                       BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

                                                                                                                                                              ROBERT MAREK RELICH