Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE

Nowogrodziec, dnia  09 września 2019 r.

WK.6220.34.2019.OS

 

 ZAWIADOMIENIE

        

            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 zm.), Burmistrz Nowogrodźca informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. C. K. Norwida 34, wydał opinię znak WR.RZŚ.435.476.2018.NR z dnia 27 sierpnia  2019 r. (data wpływu 30 sierpnia 2019 r.) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch hal produkcyjno – magazynowych z zapleczem socjalnym oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na halę produkcyjną, na działkach ewidencyjnych nr 1091/17 i 1091/18 w obrębie Wykrot.

Z powyższą opinią oraz tożsamą opinią wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i pozostałą dokumentacją zgromadzoną w trakcie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, strony mogą  zapoznać się do czasu zakończenia postępowania.

                                                                                                                                                              BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

ROBERT MAREK RELICH