Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

ogloszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz   Nowogrodźca

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 

na  sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 o pow. 26,10 m²,

w budynku przy ul. Lubańskiej 2 w Nowogrodźcu, wraz z 1317/10000  udziałem w gruncie

w  działce nr 251/44  o pow. 0,0121 ha,  w obrębie 3  Nowogrodźca

 

 1. Nieruchomość bez obciążeń. Księga Wieczysta  JG1B/00036764/4.
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze  o symbolu  02 U/M  śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej  w obrębie murów obronnych Starego Miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości do  przetargu wynosi  48.000,00 zł z tego:wartość lokalu 46.671,00 zł, - wartość 1317/10000 udziału w gruncie 1.329,00 zł.
 4. Forma zbycia nieruchomości: lokal wraz z udziałem w gruncie zostanie sprzedany w przetargu ustnym nieograniczonym.
 5. Przetarg odbędzie się  dnia  12.11.2019r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (parter – sala posiedzeń).
 6. Wadium w kwocie  4.800,00 zł  należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia 07.11.2019r. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet zapłaty za  nabywaną nieruchomość, a w przypadku  uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 7. Cena  uzyskana  w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
 8. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
 9. Lokal można oglądać w dni robocze, w godz. od 10.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 75 738 06 95.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

 

 

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 08-10-2019
  do 12-11-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  08-10-2019
  przez: Maria Kłosowska
 • opublikowano:
  08-10-2019 14:32
  przez: Maria Kłosowska
 • zmodyfikowano:
  08-10-2019 14:32
  przez: Maria Kłosowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 375
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl