Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruch. do sprzedaży z dnia 22.10.2019r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 270 ze zm. ) 

 

Zebrzydowa 126,  lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 62,60 m², położony na dz. nr 669/1 o pow. 0,0467 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym.                                                                                

Nieruchomość bez obciążeń.

Księga wieczysta JG1B/00015100/9.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze o    symbolu  29 MN  teren istniejącego zainwestowania wiejskiego.

Forma zbycia – lokal mieszkalny nr 1  w budynku Zebrzydowa 126 zostanie  sprzedany  w formie bezprzetargowej z prawem pierwszeństwa dla najemcy lokalu wraz  z 226/1000  udziału  w działce nr 669/1 w obrębie Zebrzydowa.

Wartość nieruchomości wynosi łącznie  74.500,00 zł w tym :ustalona przez biegłego wartość lokalu po uwzględnieniu nakładów własnych najemcy w kwocie 24.800,00 zł wynosi 71.504,00 zł, wartość 226/1000 udziału w gruncie  2.996,00 zł

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia - cena lokalu i gruntu płatna   przed podpisaniem umowy notarialnej z zastosowaniem 90% bonifikaty w przypadku wpłaty jednorazowej.

Nabywca ponosi  koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny  złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia  03.12.2019r.

21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  12.11.2019r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich