Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do sprzedazy z dnia 22.10.2019r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2019r.,  poz. 270 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XIII/88/19 Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia 22 lipca 2019r.

 

  1. Zebrzydowa  -  działka  niezabudowana nr  670/2  o pow. 0,04 ha.
  2. Obciążenia nieruchomości – brak dostępu do dogi publicznej.
  3. Księga Wieczysta  JG1B/00015100/9.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze   oznaczonym  symbolem  29 MN,RZ- teren istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego. 
  5. Forma zbycia nieruchomości – działka zostanie sprzedana w formie przetargu ustnego  ograniczonego do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich.
  6. Wartość nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi 11.070,00 zł. brutto, w tym 2.070,00 zł podatku Vat.
  7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –   cena (brutto) nieruchomości uzyskana w przetargu, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
  8. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia  umowy notarialnej.
  9. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija  12.11.2019r.
  10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości,winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, tj. do dnia  03.12.2019r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich