Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 22.10.2019r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.270 ze zm.) i Uchwały Nr XIII/87/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  22 lipca 2019r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości.

 

  1. Zebrzydowa nieruchomość niezabudowana o powierzchni  łącznej 0,64 ha,  w tym:   

dz. nr 740 o pow. 0,25 ha, nr 742/1 o pow. 0,12 ha,nr 742/3 o pow. 0,14 ha, nr 742/4o pow. 0,10 ha i nr 843 o pow. 0,03 ha, o przeznaczeniu komunikacyjnym tj. drogi wewnętrzne śródpolne.

 

  1. Ograniczenia nieruchomości: nieruchomość wykorzystywana  przez właściciela działek   przyległych jako dojazd do własnych gruntów rolnych. 

 

  1. Księga wieczysta nieruchomości  JG1B/00015100/9.

 

  1. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki oznaczone jako drogi gruntowe śródpolne leżą w obszarze o symbolu 14 W,RZ,RL – tereny otwarte terasy zalewowej rzeki Kwisy w południowej części wsi.

 

  1. Forma zbycia: nieruchomość zostanie sprzedana na cele rolne bezprzetargowo, na polepszenie warunków korzystania z działek sąsiednich- jako dojazd do gruntów rolnych.

 

  1. Wartość  nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie 20.697,00 zł w tym:

działki : nr 740 - 8.075,00 zł,  nr 742/1 - 3.876,00 zł,  nr 742/3 - 4.522,00 zł,  nr 742/4 - 3.360,00 zł  i  nr 843 - 864,00 zł.

        

  1. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena  nieruchomości, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

 

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny  złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia  03.12.2019r.

 

  1. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 12.11.2019r

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich