Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kalendarz Polowań 2019/2020

OBWIESZCZENIE z dnia 13 listopada 2019 r.

 

Nowogrodziec, dnia  13.11 2019 r.

WK.6150.5.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza  Nowogrodźca

 

 

 

 

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października  1995  r.  Prawo łowieckie  (t.j.  Dz.  U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) Burmistrz Nowogrodźca podaje do publicznej wiadomości kalendarz polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie 2019/2020 przez koło łowieckie  „Krzyżówka” Bolesławiec.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem   rozpoczęcia   polowania  zbiorowego,  może  zgłosić  sprzeciw   wraz   z   uzasadnieniem do Burmistrza Nowogrodźca. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu Miasta  Nowogrodziec,   tablicach   ogłoszeń  w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

 

PDFKalendarz Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego Krzyżówka 2019-2020.pdf (575,20KB)