Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

Pytania i odpowiedzi - Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu (z podziałem na 2 części)

Nowogrodziec, 14.11.2019 r.

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą ,,Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu”(z podziałem na 2 części). Numer referencyjny: ZP.271.13.2019.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2019 poz.1843 tj.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

CZĘŚĆ II

 1. Prosimy o wyjaśnienie i podanie faktycznych ilości zamawianych w postępowaniu dotyczących części II zamówienia ponieważ w załączniku nr I – formularz oferty w poz. 2 szafka przyłóżkowa podanych jest do wyceny 5 sztuk, a w załączniku nr 7b w pkt. I szafek przyłóżkowych jest 3 sztuki, która ilość jest prawidłowa ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że faktyczna liczba zamawianych szafek przyłóżkowych wynosi 5 sztuk i taką liczbę należy przyjąć do wyceny.

Zamawiający koryguje omyłkowo wpisana liczbę 3 szt. w pkt I załącznika 7b do SIWZ oraz treść Załącznika I do ogłoszenia o zamówieniu.

Odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Termin i miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

                                         Z up. Burmistrza

                                           Andrzej Drąg - Zastępca Burmistrza Nowogrodźca

DOCZałącznik nr 7b SIWZ - SOPZ CZĘŚĆ II meble medyczne (nowe).doc
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/7def662a-095e-45ae-a882-460e52a80379

Metryczka
 • wytworzono:
  14-11-2019
  przez: Henryk Buźniak
 • opublikowano:
  14-11-2019 11:26
  przez: Henryk Buźniak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 280
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl