Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt budżetu na 2020 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa  -  PDFzałącznik nr 1 - WPF.pdf

Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej - PDFuchwała WPF.pdf

Objaśnienia  do WPF  -  PDFzałącznik nr 2 - objaśnienia1.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF  -  PDFzałącznik nr 3 - przedsięwzięcia.pdf
 

Uchwała budżetowa na 2019  -  PDFuchwala_budzetowa 2020.pdf

Objaśnienia do uchwały  - PDFobjaśnienia.pdf

Prognoza wydatków -  PDFprognoza - wydatki 2019.pdf

Prognoza dochodów  - PDFPrognoza - dochody 2019.pdf

Tab. 1 Plan dochodów  -  PDFTabela nr 1 -dochody 2020-1.pdf

Tab. 2 Plan wydatków   -  PDFTabela nr 2 - wydatki.pdf

Tab. 2a Wydatki majątkowe  - PDFTabela nr 2a - majątkowe.pdf

Zał. 1 Deficyt  - PDFzał 1 deficyt.pdf

Zał. 2 ,3, 4  GŚO  -  XLSXzał 2 i 3 i 4 -RDW GFOś przystanki.xlsx

Zał. 5 SGO  -  PDFzał 5-SGO.pdf

Zał. 6 Profilaktyka  -  PDFzał 6 - profilaktyka.pdf

Zał. 7 Zadania Zlecone Dochody  -  PDFzał 7 dochody zlec.pdf

Zał. 7a Zadania Zlecone Wydatki  -  PDFzał 7a wydatki zlec.pdf

zał 7 b Porozumienia dotacje  -  PDFzał 7b - dotacje porozumienia.pdf

Zał. 7c Własne dotacje  -  PDFzał 7c - dotacje własne.pdf

Zał. 7d Własne dotacje  -  PDFzał 7d- dotacje własne.pdf

Zał. 7e Dochody budżetu państwa  - PDFzał 7e - dochody budżetu państwa.pdf

Zał. 8, 8a Dotacje  -  XLSXzał 8 i 8 a- dotacje.xlsx

Zał. 9 Subwencja oświaty - PDFzał. 9 jednostki oświatowe.pdf

Zał. 10 Fundusz sołecki - PDFzał. 10 - fundusz sołecki 2020.pdf