Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 21.01.2020r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2204 ze zm.) i Uchwały Nr XVIII/128/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 listopada 2019r.

 

Kierżno działka nr 461 o pow. 0,08 ha droga wewnętrzna pomiędzy działkami nr  142 i 143, w środkowej części zabudowana budynkiem gospodarczym (stodołą).

Księga wieczysta JG1B/00015093/6.

Ograniczenia nieruchomości: działka wykorzystywana jako droga wewnętrzna wyłącznie przez właściciela nieruchomości przyległych tj. dz. 142 i 143 i właściciela budynku gospodarczego, położonego na tej działce.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 06 Mw- teren zainwestowania wiejskiego.

Forma zbycia: nieruchomość zostanie sprzedana w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków korzystania z nieruchomości sąsiednich tj. działki nr 142 i działki nr 143 wpisanych w księdze wieczystej JG1B/00037240/2, z zaliczeniem na rzecz nabywcy nakładów na nabycie budynku gospodarczego w kwocie 2.300,00 zł, w celu uregulowania stanu prawnego, zgodnego ze stanem faktycznym.

Cena nieruchomości gruntu wg wyceny biegłego wynosi łącznie 15.500,00 zł. w tym cena gruntu 13.200,00zł, cena budynku gospodarczego 2.300,00 zł.

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:  cena gruntu płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej. Ponadto nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny  złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia 03.03.2020r.

21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 11.02.2020r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich