Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 21.01.2020r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2204 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XV/103/19  Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia 25 września 2019r.

Milików  -  działka  niezabudowana   nr  420/25  o pow. 0,0336 ha

Nieruchomość położona w północnej części Milikowa, przy granicy administracyjnej Nowogrodźca. Kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta. Teren płaski. Działka położona przy utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej, w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną i kanalizacyjną. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowane nowymi budynkami jednorodzinnym, w niewielkiej odległości po stronie północnej nieruchomości z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i usługową, za którą zlokalizowana jest szkoła.

Klasoużytek działki to dr - jednak nie spełnia ona funkcji drogi i jest zbędna na ten cel, stanowi odrębna działkę dogodnie zlokalizowaną.

Nieruchomość bez obciążeń

Księga Wieczysta  JG1B/00015076/1

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze   oznaczonym  symbolem 03 MN teren zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej.

Forma zbycia nieruchomości – działka zostanie sprzedana w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  19.680 zł. (bez Vat)

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –   cena nieruchomości uzyskana w przetargu wraz    z  23 %   podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija  11.02.2020r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ,winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia  03.03.2020r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich