Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 21.01.2020r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2204 ze zm.) i Uchwały Nr XVI/111/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia 28 października 2019r.

Nowa Wieś -  działka niezabudowana nr 426 o pow. 0,05 ha

Nieruchomość położona w północnej części Nowej Wsi, kształt nieregularny zbliżony do trójkąta. Teren z niewielkim spadem. Działka położona przy drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną i wodną, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Od strony wschodniej dolina rzeki Kwisy.

Nieruchomość bez obciążeń.

Księga wieczysta nieruchomości  JG1B/00015075/4.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 08 Mw - Teren zainwestowania wiejskiego.

Forma zbycia: nieruchomość zostanie sprzedana w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków korzystania z nieruchomości sąsiednich tj.: działki nr 424/1 i działki nr  424/2.

Cena  nieruchomości  ustalona przez biegłego wynosi 10.300 zł.(bez Vat)

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena nieruchomości wraz z 23% podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny  złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia  03.03.2020r.

21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  11.02.2020r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich