Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

1.jpg

Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

ul. Cicha 4

59-730 Nowogrodziec

statut

Kierownik - Iwona Tur

i.tur@nowogrodziec.pl

tel. 512 728 015

 

CELE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Celem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku lub niepełnosprawności fizycznej, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu  i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania.

2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających oraz umożliwia  korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Organizacja, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom powinny uwzględnić w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

4.Dom może świadczyć usługi dla osób w nim nie zamieszkujących.

5.W realizacji zadań Dom współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze socjalnej.

Metryczka
 • wytworzono:
  21-02-2020
  przez: Iwona Tur
 • opublikowano:
  21-02-2020 11:01
  przez: Szymon Ładocha
 • zmodyfikowano:
  21-02-2020 11:21
  przez: Agnieszka Lenart
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 967
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl