Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu - I cz.  Zarządzenie oraz załączniki - od nr 1 do nr 15 

   PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok - I cz..pdf

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu - II cz. 

  - Informacja opisowa z realizacji programów w zakresie:narkomani, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 -  realizacja funduszu sołeckiego,

 - informacja opisowa z działalności MGOPS oraz ZOSz (oświata),

-  kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej,

  PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok - II cz..pdf
 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu  -  III cz.   Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

    PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok - III cz..pdf
 

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu -  IV cz.  Sprawozdanie roczne z działalności GCKiS

   PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok - IV cz..pdf