Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. A. Asnyka 53

tel./fax  75 7316379

e-mail:

strona internetowa: https://mgopsnowogrodziec.pl/

nr rachunku bankowego: 82 1090 1939 0000 0005 1604 5127
NIP: 612-10-74-207

 Kierownik   - Anna Stasiwolak

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:15 – 15:15

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w godzinach: 7:30 – 11:00
Pracownicy Świadczeń Rodzinnych przyjmują interesantów w godzinach:
poniedziałek: 11:30 – 15:15
wtorek – piątek: 7:30 – 11:00

 

- statut jednostki

- zmiana statutu

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

I.  Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują w szczególności

1) świadczenia pieniężne w formie:

- zasiłku stałego,

- zasiłku okresowego,

- zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego,

2) świadczenia niepieniężne w formie:

-  pracy socjalnej,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- sprawienia pogrzebu,

- udzielenia schronienia,

- udzielenia pomocy w formie posiłku,

- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

- pobytu w Domu Pomocy Społecznej

II.  Świadczenia Rodzinne:

      -   Świadczenie wychowawcze,

  • Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
  • Zasiłek pielęgnacyjny,
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • Świadczenie pielęgnacyjne,
  • Świadczenie rodzicielskie,
  • Czyste powietrze – wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodu,
  • Fundusz alimentacyjny,
  • Program „Za życiem”.

III.  Fundusz Alimentacyjny

IV. Dodatek Mieszkaniowy

V.  Dodatek Energetyczny

VI.  Stypendia Szkolne

VII. Karta Dużej Rodziny