Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg na sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz   Nowogrodźca

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 

na  sprzedaż  niezabudowanej działki nr 1469  o pow. 1,45 ha  w obrębie Gościszów.

 1. Nieruchomość  bez obciążeń.
 2. Księga Wieczysta  JG1B/00015094/4.
 3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze :  część  o pow. 0,8441ha 17 RP,RL tereny użytków rolnych i leśnych, część o pow. 0,6549 ha  06 Mw  teren zainwestowania wiejskiego  usług podstawowych (handel, gastronomia).
 4. Cena wywoławcza nieruchomości do  przetargu wynosi  130.000,00 zł  
 5. Forma zbycia: nieruchomość zostanie sprzedana w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 6. Przetarg odbędzie się  dnia  10.06.2020r. o godz. 9.00  w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (parter – sala posiedzeń), z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa związanych z pandemią.
 7. Wadium w kwocie  13.000,00 zł  należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112,  tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia  08.06.2020r.  
 8. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z  23% podatkiem Vat do części o symbolu 06 Mw), płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
 9. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
 10. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.
 • !. Do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1405 z późn. zm.). W przypadku nabycia nieruchomości przez podmiot inny niż rolnik indywidualny, wymagana jest zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich