Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 09.06.2020r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.65 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XXI/144/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  9 marca 2020r.

 

  1. Nowogrodziec obręb 3  -  działka  niezabudowana   nr  251/85 o pow. 0,0092 ha.  

Działka położona w centralnej części miasta, przy ulicy wylotowej z Nowogrodźca w kierunku Bolesławca. Teren płaski, kształt regularny, zbliżony do trapezu o prostej linii granic, od strony ulicy podwyższony w stosunku do chodnika o około 0,9 m. Przez działkę przebiega linia zasilająca oświetlenie drogowe. Grunt leży przy drodze utwardzonej o nawierzchni asfaltowej, w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i telefoniczną.

  1. Księga Wieczysta  JG1B/00014726/6.
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem  02 U,M  Śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej położone w obrębie murów obronnych  starego miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej. Zabudowa działki wymaga uzgodnień konserwatora zabytków.
  3. Forma zbycia nieruchomości – działka zostanie sprzedana w formie przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy.
  4. Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  6.508,00 zł. (netto).
  5. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia :- cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z 23% podatkiem Vat płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
  6. Nabywca ponosi koszty  sporządzenia umowy notarialnej.
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija 30.06.2020.
  8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia21.07.2020r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich