Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu
 
z siedzibą przy ul. Asnyka 55
59-730 Nowogrodziec
tel./fax  75  7316316,
tel. 75 7316199
strona internetowa: http://spzzoz.eu/
Dyrektor
Robert Adaszewski

1. Do podstawowych zadań Zakładu należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych, w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, 

2) udzielanie  stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne,

3) opieka środowiskowa i pielęgnacja w domu chorego,

2. Do zadań szczegółowych Zakładu należą:

 1. badania i porady lekarskie,
 2. profilaktyka, badanie i leczenie ginekologiczne kobiet w warunkach ambulatoryjnych,
 3. pozostała opieka ambulatoryjna,
 4. orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy
 5. opieka nad kobietą ciężarną,
 6. opieka nad noworodkami, dziećmi i młodzieżą uczącą się,
 7. opieka nad pacjentami w terminalnej fazie choroby, w tym: łagodzenie cierpień fizycznych    i duchowych, zapewnienie opieki duszpasterskiej oraz psychologicznej,
 8. opieka nad pacjentami niepełnosprawnymi przebywającymi w zakładzie opiekuńczo- leczniczym,
 9. rehabilitacja lecznicza.

3. W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

            1) w pionie medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych:

                                   a) Przychodnia Gminna w Nowogrodźcu;

                                   b) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej;

                                   c) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wykrotach;

                                   d) Punkt Lekarski w Gierałtowie;

                                   e) Zakład Opiekuńczo- Leczniczy;

                                   f) Zakład Opieki Paliatywno- Hospicyjnej;

                                   g) Dział Rehabilitacji,

            2) w pionie administracyjnym:

                                   a) Dział Księgowości i Kadr;

                                   b) Dział żywienia;

                                   c) Dział techniczny;

                                   d) samodzielne stanowiska.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Piotr Klimek
 • opublikowano:
  30-06-2003 20:06
  przez: Piotr Klimek
 • zmodyfikowano:
  05-09-2019 08:08
  przez: Agnieszka Lenart
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 8831
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl