Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu
 
z siedzibą przy ul. Asnyka 55
59-730 Nowogrodziec
tel./fax  75  7316316,
tel. 75 7316199
strona internetowa: http://spzzoz.eu/
Aleksandra Świątek

 

Celem Zakładu jest zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia pacjentów oraz
promocja zdrowia.

2. Do podstawowych zadań Zakładu należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych, w zakresie podstawowej
i specjalistycznej opieki zdrowotnej;

2) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne;
3) opieka środowiskowa i pielęgnacja w domu chorego.
3. Do zadań szczegółowych Zakładu należą:
1) badania i porady lekarskie;
2) profilaktyka, badanie i leczenie ginekologiczne kobiet w warunkach ambulatoryjnych;
3) pozostała opieka ambulatoryjna;
4) orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy;

 

5) opieka nad kobietą ciężarną;
6) opieka nad noworodkami, dziećmi i młodzieżą uczącą się;
7) opieka nad pacjentami w terminalnej fazie choroby, w tym: łagodzenie cierpień fizycznych i duchowych, zapewnienie opieki duszpasterskiej oraz psychologicznej;
8) opieka nad pacjentami niepełnosprawnymi przebywającymi w zakładzie opiekuńczo- leczniczym;
9) rehabilitacja lecznicza.

W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) w pionie medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych:
a) Przychodnia Zdrowia w Nowogrodźcu, w tym:
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS),
- Pracownia USG,
b) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wykrotach,
c) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej,
d) Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej w Nowogrodźcu,
e) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Nowogrodźcu,
f) Dział Rehabilitacji, w tym:
- Gabinet Fizykoterapii i Masażu w Nowogrodźcu,
g) Dom Opieki Specjalistycznej w Nowogrodźcu,
h) Dział Farmacji Szpitalnej,
i) stanowiska samodzielne.
2) w pionie niemedycznym:
a) Dział Księgowości,
b) Dział Kadr i Płac,
c) Dział Administracji i Obsługi,
d) Dział Żywienia,
e) Dział Informatyczny,
f) Dział Techniczny,
g) stanowiska samodzielne.