Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 09.06.2020r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. Dz.U. z 2020r., poz. 713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.65 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/161/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 maja 2020r.

 

  1. Działka  gruntu  nr  203 o pow.1,16 ha,  położona w obrębie Gierałtów.

 

  1. Obciążenia nieruchomości Umowa dzierżawy zawarta na okres od 14.06.2017r.  do 13.06.2020r.

 

  1. Księga wieczysta nr JG1B/00015094/3.

 

  1. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze oznaczonym   symbolem 10 RP,ZC- teren użytków rolnych.

 

  1. Działka zostanie wydzierżawiona na cele  rolne w formie bezprzetargowej  dotychczasowemu dzierżawcy na okres kolejnych 3 lat, według obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

  1. 21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija 30.06.2020r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich