Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

STRAŻ MIEJSKA

sg logo.jpeg

Straż Miejska
ul.
Lubańska 20
59-730 Nowogrodziec
 
(Dom Strażaka - wejście boczne od strony Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu)

telefon : 75 7316419, 601983351
 
e-mail:

straz_miejska_siedziba.jpeg
 
 
 
Komendant:  Edward Widuch

I. W skład Straży Miejskiej wchodzą następujące stanowiska:

1. Komendant

2. Strażnik

II. Do zadań Straży Miejskiej należy między innymi:

 
1.Wykonywanie czynności administracyjno – porządkowych i kontrolnych,
2.Patrolowanie ulic, placów, kontrola miejsc publicznych i obiektów użyteczności publicznej jak: parki, zieleńce, boiska, stadiony, ośrodki rekreacyjne,
3.Kontrola przestrzegania przepisów wynikających z ustaw:
    a] o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
    b] o ochronie przyrody i ochronie środowiska,
    c] o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
        narkomanii,
4. Zabezpieczenie i kontrola organizacji imprez masowych,
5. Stosowanie środków prawnych jak: upomnienia, mandaty i kierowanie spraw do sądu wobec winnych naruszenia obowiązujących przepisów porządkowych,
6.Współpraca z policją, prokuraturą, sądami i innymi organami sprawiedliwości i  ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku,
7.Przekazywanie otrzymanych zgłoszeń w sprawie niewybuchów właściwym organom,
8.Współpraca z właściwymi organami w zakresie zarządzania i reagowania  kryzysowego,
9.Realizacja innych zadań w sposób i na warunkach określonych przepisami prawa oraz uregulowanych w regulaminie straży.

 

Metryczka
  • opublikowano:
    30-06-2003 18:09
    przez: Piotr Klimek
  • zmodyfikowano:
    12-02-2014 09:30
    przez: Michał Michałaciuk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl