Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu - I przetarg

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu – I przetarg

 

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego środka trwałego – samochodu pożarniczego marki Renault model G 270 Midliner.

 

1.Opis przedmiotu sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód będący własnością Gminy Nowogrodziec,
 2. Marka: Renault,
 3. Typ/model: G 270 Midliner,
 4. Numer rejestracyjny: DBL RP31,
 5. Rodzaj pojazdu: samochód pożarniczy,
 6. Liczba osi: 2,
 7. Numer identyfikacyjny VIN: VF6BA02A000019495,
 8. Data pierwszej rejestracji: 27.05.1994 r.,
 9. Badanie techniczne ważne do: 13.12.2020 r.,
 10. Kolor: czerwony,
 11. Rok produkcji: 1994,
 12. Stan pojazdu: pojazd sprawny technicznie pod względem mechanicznym, skorodowane elementy blacharskie, autopompa uszkodzona – wymontowana, do remontu.

 

2. Cena wywoławcza samochodu wynosi: 28 000,00 złotych brutto ( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).

 

3. Dodatkowe informacje o samochodzie wraz z możliwością oględzin w miejscu jego przechowywania są możliwe po skontaktowaniu się z Panem Krzysztofem Harc – pracownikiem Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu – tel. 75 7380689, w dniach pn – pt. w godz. od 7.30 do 15.30.

 

4. Miejsce i termin przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2020 r. o godzinie 10.00w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec w pokoju nr 26.

 

5. Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej 1400,00 złotych(słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100), które należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec w Banku Santander S.A O/Nowogrodziec 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112,
 2. Wniesienia wadium należy dokonać do dnia 27.07.2020 r. do godziny 15.00,
 3. Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu,
 4. Komisja przetargowa przed rozpoczęciem przetargu sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w żądanej wysokości,
 5. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczona zostanie na poczet ceny,
 6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu pozostałym jego uczestnikom,
 7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

 

6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, tj. 280,00 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100)

 

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli jeden uczestnik zaoferuje cenę wywoławczą plus minimum jedno postąpienie.

 

8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu podpisania umowy. Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

9. W załączeniu zdjęcia pojazdu.

 

10. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich               

 

JPEGDSC_0010.jpeg (752,48KB)
JPEGDSC_0012.jpeg (195,15KB)
JPEGDSC_0019.jpeg (168,43KB)
JPEGDSC_0026.jpeg (155,82KB)
JPEGDSC_0027.jpeg (163,84KB)
JPEGDSC_0030.jpeg (133,33KB)
JPEGDSC_0031.jpeg (189,67KB)