Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 11.08.2020r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2019r., poz.506) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.)

  1. Nowogrodziec obręb 3  -  część działki niezabudowanej nr 44/5 o pow. 200 m².    
  2. Nieruchomość bez obciążeń.
  3. Księga Wieczysta nr JG1B/00014726/6.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem  23 MN- teren mieszkalnictwa.
  5. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo  na okres 3 lat w celu poprawienia warunków korzystania z nieruchomości sąsiedniej,  według  zasad obowiązujących w tym  zakresie. 
  6. Działka zostanie wydzierżawiona na inne niż rolne nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 01.09.2020r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich