Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 180 w Wykrotach ul. Polna”

Strona archiwalna

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 180 w Wykrotach ul. Polna”  .

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 240 000,00zł

2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

 

Firma-Oferent

Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania i warunki płatności

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Ul. Kaczewska 19, 

58-514 Jelenia Góra

188 130,96zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania i warunki płatności określone w SIWZ

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Jałowiec 56  59-800 Lubań

158 469,72zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania i warunki płatności określone  w SIWZ

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik

Kościelniki Dolne 9

59-800 Lubań

193 721,56zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania i warunki płatności określone w SIWZ

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich