Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

WYDZIAŁ KOMUNALNY

Stanisław Żółtański

Naczelnik Wydziału Komunalnego

tel. 75 7380697

s.zoltanski@nowogrodziec.pl

 

 Do podstawowych zadań Wydziału Komunalnego należy:

1) koordynacja i wykonywanie działań w zakresie utrzymania terenów publicznych,
zieleni, oświetlenia ulicznego oraz cmentarzy komunalnych, zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną, wodę, gaz i odprowadzenia ścieków,
2) utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
3 ) prowadzenie spraw przydziału mieszkań komunalnych,
4) opiniowanie projektów podziału działek,
5) wykonywanie zadań dotyczących reprezentowania gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych,
6) prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy w zakresie bezpieczeństwa weterynaryjnego,
7) wykonywanie zadań gminy z zakresu rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa,
8) rozgraniczenia nieruchomości,
9) oddawanie nieruchomości w użyczenie, trwały zarząd, krótkotrwałą dzierżawę,
10) realizacja zadań wynikających z przepisów o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości,
11) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji  nieruchomości,
12) załatwianie spraw dotyczących nabywania nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,
13) prowadzenie spraw dotyczących zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy w tym:
   a) sprzedaż lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
   b) sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
14) prowadzenie spraw wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność gminy,
15) realizacja zadań w zakresie udostępniania działek warzywnych,
16) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, ochronie środowiska
oraz utrzymania czystości i porządku w gminie,
17) prowadzenie zadań przewidzianych do realizacji w ustawie prawo wodne,
18) koordynacja spraw związanych z przekazaniem nieruchomości w administrowanie wspólnotom mieszkaniowym
19) przygotowanie dokumentacji potwierdzającej pracę w gospodarstwie rolnym na podstawie zeznań świadków,
20) tworzenie zasobów gruntowych i prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości,

21) ustalanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kontrola w tym zakresie.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2011
  przez: Agnieszka Lenart
 • opublikowano:
  01-07-2011 09:08
  przez: Agnieszka Lenart
 • zmodyfikowano:
  09-07-2019 08:05
  przez: Agnieszka Lenart
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 4133
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl