Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowogrodziec ul. Grabowa, Sosnowa i Osikowa; Zagajnik ul. Leśna; Wykroty ul. Parkowa”

Strona archiwalna

 

ZP.271.11.2020                                                                                                                                        Nowogrodziec,  26  sierpnia 2020 r.

            

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowogrodziec ul. Grabowa, Sosnowa i Osikowa; Zagajnik ul. Leśna; Wykroty ul. Parkowa”.

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 400 000,00 zł

2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Firma-Oferent

Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania i warunki płatności

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

 

Ul. Kaczawska 19

58-514 Jelenia Góra

490 044,30

     Miesięcy

60

Wykonawca zaakceptował termin wykonania i warunki płatności określone w SIWZ

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Jałowiec 56

59-800 Lubań

629 631,56

      Miesięcy

60

Wykonawca zaakceptował termin wykonania i warunki płatności określone w SIWZ

Masy Polskie

Sp. z o.o. Sp. k.  

Ul. Legnicka 80

59-300 Lubin

645 229,05

     Miesięcy

60

Wykonawca zaakceptował termin wykonania i warunki płatności określone w SIWZ

Konsorcjum firm:

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

PUPiH „COM-D” Sp. z o.o.

Ul. Dworcowa 26

58-460 Jelenia Góra

 

Ul. Poniatowskiego 25

59-400 Jawor

788 290,19

    Miesięcy

60

Wykonawca zaakceptował termin wykonania i warunki płatności określone w SIWZ

ABM Zgorzelec I

Sp. z o.o. Sp. k.

Jędrzychowice 113

59-900 Zgorzelec

690 678,21

     Miesięcy

60

Wykonawca zaakceptował termin wykonania i warunki płatności określone w SIWZ

Transport Ciężarowy

Eugeniusz Kuśnierz

 

Kościelnik 15

59-800 Lubań

489 900,39

     Miesięcy

60

Wykonawca zaakceptował termin wykonania i warunki płatności określone w SIWZ

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport

Józef Michalik

Kościelniki Dolne 9

59-800 Lubań

530 650,29

     Miesięcy

60

Wykonawca zaakceptował termin wykonania i warunki płatności określone w SIWZ

 

Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca