Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 22.09.2020r.

     Nowogrodziec, dnia 22 września  2020r.

WK.7125.2.2020

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm. )

  1. Kierżno 58,   lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 40,60 m².

Działka zabudowana nr 160/3 o pow. 0,09 ha w obrębie Kierżno.                                                                              

  1. Nieruchomość bez obciążeń .
  2. Księga wieczysta nieruchomości  -   KW JG1B/00050442/5
  3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 09 Mw – Teren  istniejącego  i projektowanego zainwestowania wiejskiego.
  4. Forma zbycia – lokal  mieszkalny nr 1  w budynku Kierżno nr 58 ,  zostanie  sprzedany   w formie  bezprzetargowej z prawem pierwszeństwa na rzecz najemcy lokalu,  wraz ze sprzedażą  3432/10000  udziału w  gruncie w działce nr 160/3 o pow. 0,09 ha.
  5. Wartość nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie   31.750,00 zł w tym:
  6. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena lokalu i gruntu płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej z zastosowaniem 90% bonifikaty lub w formie ratalnej.
  7. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości, winne złożyć wniosek  o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od wywieszenia wykazu, to jest  do dnia 03.11.2020r.
  9.  21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija 13.10.2020r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich