Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 22.09.2020r.

Nowogrodziec, dnia  22 września 2020r.

WK. 6845.96.2020

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2020r., poz.713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.)

  1. Nowogrodziec obr. 3  - część dz. 251/76 o pow. 30 m².    
  2. Obciążenia nieruchomości – umowa dzierżawy  zawarta na okres od 01.07.2020r. do 30.09.2020r.
  3. Księga Wieczysta nr JG1B/00014733/8.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem  02 U,M śródmiejskie tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w obrębie murów obronnych starego miasta strefa a ochrony konserwatorskiej.
  5. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo dotychczasowemu dzierżawcy  na okres łącznie do 3 lat, po terminie obowiązywania  umowy o której mowa w p-cie 2, według  zasad obowiązujących w tym  zakresie. 
  6. Działka zostanie wydzierżawiona na cele inne niż rolne- ogródek restauracyjno-piwny.
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija – 13.10.2020r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich