Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

WYDZIAŁ INWESTYCJI

Urszula Bober
Naczelnik Wydziału Inwestycji 
tel. 75 7380666
u.bober@nowogrodziec.pl
 
 
Henryk Buźniak
Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji 
tel. 75 7380668
 h.buzniak@nowogrodziec.pl

I. Do podstawowego zakresu działania Wydziału Inwestycji należy:

 1) przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych nakreślanych przez Radę Miejską nie zastrzeżonych dla innych jednostek organizacyjnych gminy oraz kontrola bieżąca zgodności realizacji z ustalonymi zakresami,
2) sprawy związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium,
3) udostępnianie do wglądu planu zagospodarowania przestrzennego,
4) wydawanie opinii dotyczących zgodności zamierzeń z planem zagospodarowania przestrzennego i studium,
5) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
6) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji obiektów zabytkowych,
7) realizacja zadań związanych z ustawą o drogach publicznych i prawa ruchu drogowego w tym zarządzanie pasem drogowym dróg należących do gminy
8) koordynacja zadań związanych z funkcjonowaniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz Regionu Zrównoważonego Rozwoju w zakresie tworzenia infrastruktury technicznej,
9) prowadzenie działań w kierunku rozpoznania możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych oraz informowanie o takich możliwościach,
10) koordynacja działań podczas planowania i sporządzania wniosków na poszczególne projekty,
11) koordynacja realizacji poszczególnych projektów oraz ich rozliczania,
12) inicjowanie szkoleń dla przyszłych beneficjentów w zakresie możliwości pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych.
13) opracowywanie projektów dokumentów strategicznych

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Piotr Klimek
 • opublikowano:
  30-06-2003 18:42
  przez: Piotr Klimek
 • zmodyfikowano:
  23-02-2016 14:24
  przez: Agnieszka Lenart
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 4236
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl