Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDZIAŁ INWESTYCJI

Urszula Bober
Naczelnik Wydziału Inwestycji 
tel. 75 7380666
u.bober@nowogrodziec.pl
 
 

 

I. Do podstawowego zakresu działania Wydziału Inwestycji należy:

 1) przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych nakreślanych przez Radę Miejską nie zastrzeżonych dla innych jednostek organizacyjnych gminy oraz kontrola bieżąca zgodności realizacji z ustalonymi zakresami,
2) sprawy związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium,
3) udostępnianie do wglądu planu zagospodarowania przestrzennego,
4) wydawanie opinii dotyczących zgodności zamierzeń z planem zagospodarowania przestrzennego i studium,
5) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
6) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji obiektów zabytkowych,
7) realizacja zadań związanych z ustawą o drogach publicznych i prawa ruchu drogowego w tym zarządzanie pasem drogowym dróg należących do gminy
8) koordynacja zadań związanych z funkcjonowaniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz Regionu Zrównoważonego Rozwoju w zakresie tworzenia infrastruktury technicznej,
9) prowadzenie działań w kierunku rozpoznania możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych oraz informowanie o takich możliwościach,
10) koordynacja działań podczas planowania i sporządzania wniosków na poszczególne projekty,
11) koordynacja realizacji poszczególnych projektów oraz ich rozliczania,
12) inicjowanie szkoleń dla przyszłych beneficjentów w zakresie możliwości pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych.
13) opracowywanie projektów dokumentów strategicznych