Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sprzedaży smochodu - III przetarg

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu – III przetarg

 

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego środka trwałego – samochodu pożarniczego marki Renault model G 270 Midliner.

 

1.Opis przedmiotu sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód będący własnością Gminy Nowogrodziec,
 2. Marka: Renault,
 3. Typ/model: G 270 Midliner,
 4. Numer rejestracyjny: DBL RP31,
 5. Rodzaj pojazdu: samochód pożarniczy,
 6. Liczba osi: 2,
 7. Numer identyfikacyjny VIN: VF6BA02A000019495,
 8. Data pierwszej rejestracji: 27.05.1994 r.,
 9. Badanie techniczne ważne do: 13.12.2020 r.,
 10. Kolor: czerwony,
 11. Rok produkcji: 1994,
 12. Stan pojazdu: pojazd sprawny technicznie pod względem mechanicznym, skorodowane elementy blacharskie, autopompa uszkodzona – wymontowana, do remontu.

 

2. Cena wywoławcza samochodu wynosi: 20 000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

 

3. Dodatkowe informacje o samochodzie wraz z możliwością oględzin w miejscu jego przechowywania są możliwe po skontaktowaniu się z Panem Eugeniuszem Pańków tel. 75 7380665 lub Panem Krzysztofem Harc tel. 75 7380689 w dniach pn – pt. w godz. od 7.30 do 15.30.

 

4. Miejsce i termin przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 14.10.2020 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec w sali konferencyjnej nr 30.

 

5. Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej 1000,00 złotych(słownie: tysiąc złotych 00/100), które należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec w Santander Bank Polska S.A O/Nowogrodziec 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112,
 2. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do dnia 12.10.2020 r. do godziny 15.00 z zastrzeżeniem, że prawidłowo wpłacone wadium, to wadium, które zostanie zaksięgowane na koncie sprzedającego do w/w terminu. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium odpowiednio wcześniej aby kwota mogła być zaksięgowana do dnia wymaganego przez sprzedającego. Uczestnik, którego wadium nie wpłynęło na konto sprzedającego do w/w terminu nie może wziąć udziału w przetargu.
 3. Komisja przetargowa przed rozpoczęciem przetargu sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w żądanej wysokości w terminie i na zasadach wskazanych powyżej,
 4. Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu,
 5. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczona zostanie na poczet ceny,
 6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu pozostałym jego uczestnikom,
 7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

 

6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, tj. 200,00 złotych (słownie: dwieście złotych 00/100).

 

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli jeden uczestnik zaoferuje cenę wywoławczą plus minimum jedno postąpienie.

 

8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu podpisania umowy. Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

9. W załączeniu zdjęcia pojazdu.

 

10. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

JPEGDSC_0010.jpeg (752,48KB)
JPEGDSC_0012.jpeg (195,15KB)
JPEGDSC_0019.jpeg (168,43KB)
JPEGDSC_0026.jpeg (155,82KB)
JPEGDSC_0027.jpeg (163,84KB)
JPEGDSC_0030.jpeg (133,33KB)
JPEGDSC_0031.jpeg (189,67KB)