Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i wyjaśnienia cz. III w postępowaniu pn :Budowa drogi do nieruchomości nr 1351/11 w SSE

Strona archiwalna

 

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa drogi do nieruchomości nr 1351/11                

w SSE” Numer referencyjny: ZP.271.12.2020.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2019.1843 ze zm.) Wykonawcy złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

Czy przedmiotową drogę Wykonawca będzie mógł budować pod zamknięciem.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca musi zapewnić w miarę swobodny dostęp dla Wykonawców budowanej fabryki położonej na dz. nr 1351/11 w Wykrotach.

Pytanie 2

Czy koniec planowanej drogi znajduje się na terenie pomiędzy słupami wysokiego napięcia, między jednym słupem a terenem budowanej fabryki ? Na załączanych mapach nie widać słupów a w terenie nie ma granic.

Odpowiedź:

Droga planowana do budowy przebiega m. in. na dz. nr 1351/2, która znajduje się pomiędzy słupami wysokiego napięcia usadowionymi poza w/w działką. Na załączniku graficznym załączonym do projektu budowlanego widoczny jest koniec drogi a słupy zaznaczone są wyraźnie linią przerywaną w kształcie kwadratu ( rys 02_01 i 02_02). W calach poglądowych Zamawiający odsyła do Geoportalu Powiatu Bolesławieckiego link: http://geoportal.powiatboleslawiecki.pl/pls/apex/f?p=MAPA:113

 

Odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich