Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Nowogrodźca

 

Nowogrodziec, dnia  02.10 2020 r.

WK.6150.1.2020

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza  Nowogrodźca

 

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października  1995  r.  Prawo łowieckie  ( t. j.  Dz.  U. z 2020 r., poz. 2033 ) Burmistrz Nowogrodźca podaje do publicznej wiadomości kalendarz polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie 2020/2021 przez koło łowieckie  „SPORT” Bolesławiec.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem   rozpoczęcia   polowania  zbiorowego,  może  zgłosić  sprzeciw   wraz   z   uzasadnieniem do Burmistrza Nowogrodźca. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu Miasta  Nowogrodziec,   tablicach   ogłoszeń  w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Nowogrodźcu.

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

 

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

PDFplan polowań.pdf (1,43MB)