Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedazy z dnia 06.10.2020r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm. )

  1. Nowa Wieś 5,  lokal mieszkalny nr 4 ogółem o pow. użytkowej 80,40 m² ( z tego pow. lokalu 61,20 m², pow. pomieszczeń przynależnych 19,20 m²), położonego na dz. nr 329   o pow. 0,17 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym..                                                                         
  2. Nieruchomość bez obciążeń.
  3. Księga wieczysta JG1B/00023108/4.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze o    symbolu  03 Mw  teren istniejącego budownictwa mieszkaniowego.
  5. Forma zbycia – lokal mieszkalny nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi  w budynku Nowa Wieś 5 zostanie  sprzedany w formie bezprzetargowej z prawem pierwszeństwa dla najemcy lokalu wraz  z 2790/10000  udziału  w działce gruntu nr 329 w obrębie Nowa Wieś. 
  6. Cena nieruchomości wynosi łącznie  62.240,00 zł w tym :
  7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia - cena lokalu i gruntu płatna   przed podpisaniem umowy notarialnej z zastosowaniem 90% bonifikaty w przypadku wpłaty jednorazowej.
  8. Nabywca ponosi  koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  9. Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny  złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia  17.11.2020r.
  10. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  27.10.2020r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich