Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Samodzielne Stanowisko
ds. kontroli wewnętrznej

 

 

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw kontroli wewnętrznej należy:

  1. kontrola wewnętrzna Urzędu na zlecenie Burmistrza,
  2. kontrola wewnętrzna Jednostek Organizacyjnych na zlecenie Burmistrza,
  3. kontrola wewnętrzna Jednostek Pomocniczych na zlecenie Burmistrza,
  4. rekontrola zaleceń pokontrolnych, raportowanie ustaleń i zaleceń pokontrolnych do Burmistrza,
  5. współpraca z organami kontroli zewnętrznej,
  6. planowanie szkoleń i szkolenia Pracowników w uzgodnieniu z Sekretarzem na podstawie analizy zaleceń pokontrolnych,
  7. występowanie z wnioskami do Burmistrza w sprawie ustalenia kary przewidzianej w prawie pracy za naruszenie bądź nieprzestrzeganie przepisów prawa powszechnie obowiązujących,
  8. występowanie z wnioskami do Burmistrza w sprawie zawiadomienia organów kontroli (Regionalnej Izby Obrachunkowej, Policji i Prokuratury, Organów Inspekcji Kontrolnych) w uzasadnionych przypadkach podejrzenia o popełnieniu przestępstwa.

Zadania kontrolne realizowane będą na podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.