Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Samodzielne Stanowisko
ds. kontroli wewnętrznej

tel. 75 7380674

 

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw kontroli wewnętrznej należy:

 1. kontrola wewnętrzna Urzędu na zlecenie Burmistrza,
 2. kontrola wewnętrzna Jednostek Organizacyjnych na zlecenie Burmistrza,
 3. kontrola wewnętrzna Jednostek Pomocniczych na zlecenie Burmistrza,
 4. rekontrola zaleceń pokontrolnych, raportowanie ustaleń i zaleceń pokontrolnych do Burmistrza,
 5. współpraca z organami kontroli zewnętrznej,
 6. planowanie szkoleń i szkolenia Pracowników w uzgodnieniu z Sekretarzem na podstawie analizy zaleceń pokontrolnych,
 7. występowanie z wnioskami do Burmistrza w sprawie ustalenia kary przewidzianej w prawie pracy za naruszenie bądż nieprzestrzeganie przepisów prawa powszechnie obowiązujących,
 8. występowanie z wnioskami do Burmistrza w sprawie zawiadomienia organów kontroli (Regionalnej Izby Obrachunkowej, Policji i Prokuratury, Organów Inspekcji Kontrolnych) w uzasadnionych przypadkach podejrzenia o popełnieniu przestępstwa.

Zadania kontrolne realizowane będą na podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności, gospodarności.
                                                          

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2007
  przez: Michał Michałaciuk
 • opublikowano:
  01-07-2007 11:31
  przez: Piotr Klimek
 • zmodyfikowano:
  09-11-2016 14:47
  przez: Agnieszka Lenart
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 2571
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl