Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierzawy z dnia 15.12.2020r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2020r., poz.713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.)

 

  1. Obręb Wykroty – część działki nr 350  pow. 0,11 ha. 
  2. Obciążenia nieruchomości – umowa dzierżawy do dnia 14.01.2021r.
  3. Księga Wieczysta nr JG1B/00043376/9
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze   oznaczonym symbolem 25 Mw, Mwr -   teren istniejącego rozproszonego zainwestowania  wiejskiego.     
  5. Nieruchomość   zostanie wydzierżawiona   według  zasad obowiązujących  w tym  zakresie. 
  6. Nieruchomość  zostanie wydzierżawiana na okres 5 lat na cele rolne, po terminie obowiązywania obecnej umowy dzierżawy.
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  05.01.2021r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich