Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE w sprawie zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

w sprawie zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej

Burmistrz Nowogrodźca zwraca się do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.) o pisemne wskazanie swoich przedstawicieli do prac w komisji ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w 2021 r.  Przedstawiciel nie może uczestniczyć
w pracach komisji, która będzie opiniowała dofinansowanie dla jego macierzystej organizacji. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Nowogrodźca oraz określa jej skład i zasady działania. Członkowie Komisji za udział w jej pracach, nie otrzymują wynagrodzenia.

Pisemną propozycję należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu do dnia 25 lutego 2021 roku  na formularzu zgłoszenia.

 

      BURMISTRZ
               (-)
Robert Marek Relich

Załącznik

DOCXFormularz zgłoszenia kandydata.docx (22,20KB)