Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 16.02.2021r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.65 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XXX/201/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  26 listopada 2020r.

  1. Gierałtów  -  działka  niezabudowana   nr 906/2 o pow. 0,2831 ha.  

Działka położona we wschodniej, peryferyjnej części miejscowości. Kształt działki nieregularny, zbliżony do prostokąta, wydłużony w kierunku północno-wschodnim, równolegle do drogi. Teren płaski. Działka położona przy drodze utwardzonej o nawierzchni asfaltowej, w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną, kanalizacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. Od strony południowej treny rolne.

  1. Księga Wieczysta  JG1B/00015094/3.
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem 15 Mwr- teren rozproszonego zainwestowania wiejskiego.
  3. Forma zbycia nieruchomości – działka zostanie sprzedana w formie przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy.
  4. Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  52.430,00 zł. (netto).
  5. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia :

- cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z 23% podatkiem Vat płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

  1. Nabywca ponosi koszty  sporządzenia umowy notarialnej.
  2. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija 09.03.2021r.
  3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia30.03.2021r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich