Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

WEZWANIE  

do uzupełnienia braków formalnych w ofertach złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2021 roku.

  1. Poniższe braki należy uzupełnić w nieprzekraczającym terminie do dnia 10 marca 2021 r. w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób : nazwa zadania, nazwa podmiotu składającego ofertę z dopiskiem : UZUPEŁNIENIE BRAKÓW FORMALNYCH.
  2. Uzupełnienie złożone po terminie wskazanym w pkt. 1. będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.
  3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, szczegółowych informacji udziela Pani Joanna Liczner – Referent ds. ochrony zdrowia, profilaktyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi , pok. nr 28, tel. 75-738-06-89

 

 

Organizacja pozarządowa

Numer zadania

Braki

Klub Sportowy GRANIT Gierałtów

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

 

 

- sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

 

Klub Sportowy Milików

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

 

- sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

Klub Sportowy Czerna

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

- sprawozdanie finansowe : informacja dodatkowa za 2020 r.,

 

Miejski Klub Sportowy „Chrobry” Nowogrodziec

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

- aktualny odpis z ewidencji Starosty Bolesławieckiego,

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska HUFIEC BOLESŁAWIEC im. Szarych Szeregów

 

Zad. II 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy, wycieczki krajoznawcze itp.

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2020.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska HUFIEC BOLESŁAWIEC im. Szarych Szeregów

 

Zad. III

Działalność na  rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                  - organizacja kolonii, półkolonii, obozów
i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2020;

- program profilaktyczny do zadania „Harcerze mówią – Nie – nikotynie, alkoholowi, narkotykom” (omyłkowo został dołączony program obozu)

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska HUFIEC BOLESŁAWIEC im. Szarych Szeregów

 

Zad. III

Działalność na  rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                  - organizacja kolonii, półkolonii, obozów
i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2020.

 

 


    BURMISTRZ
             (-)
Robert Marek Relich